[Głosów:6    Średnia:4.3/5]

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania kupującego bilet autokarowy Sindbad.

1. Jak długo ważny jest bilet open?
Bilet ważny jest przez 12 miesięcy od daty wyjazdu.
2. Jaki jest limit wagi bagażu?
W cenie biletu można zabrać ze sobą 1 lub 2 sztuki bagażu o łącznej wadze do 30 kg (przy czym waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 25kg) oraz bagaż podręczny do 5 kg. Wyjątkiem są linie do Włoch, Czech, Austrii, Słowenii i Grecji gdzie pasażer może zabrać jedną sztukę bagażu o wadze nie przekraczającej 25 kg oraz bagaż podręczny do 5 kg.
3. Czy można przesłać autokarem przesyłkę/paczkę lub bagaż?
Nie. Firma Sindbad nie jest firmą kurierską i nie zajmuje się przewozem przesyłek i nie odpowiada za jakiekolwiek przesyłki przekazywane kierowcom lub pilotom celem przewiezienia ich za granicę.
4. Jaki jest standard Państwa autokarów?
Wszystkie autokary wyposażone są w toaletę, klimatyzację, odtwarzacz DVD, barek z gorącymi oraz zimnymi napojami.
5. Czy na pokładzie autokaru jest pilot?
Na pokładzie każdego autokaru firmy Sindbad na liniach międzynarodowych wraz z pasażerami podróżuje Pilot.
6. Czy na moim bilecie może podróżować inna osoba (córka, mąż)?
Nie. Bilet jest wystawiany imiennie i nie może być udostępniony osobie trzeciej.
7. Jakie potrzebne są dokumenty podczas podróży do Państw UE?
Dokumentem uprawniającym do podróży zagranicznej do Państw EU jest paszport lub dowód osobisty w zależności od wewnętrznych regulacji państwa docelowego.
8. Czy do Państw nie należących do UE np. do Szwajcarii można wjechać legitymując się tylko dowodem osobistym?
Wiążących informacji na ten temat udziela Wydział Paszportowy w każdym mieście lub Ambasada danego kraju.
9. Czy można podróżować za granicę posiadając jedynie legitymację szkolną lub akt urodzenia?
Nie. Legitymacja szkolna lub akt urodzenia nie jest dokumentem uprawniającym do podróży za granicę.
10. Kiedy można zmienić termin wyjazdu?
Datę wyjazdu można zmienić najpóźniej na 24h przed zaplanowaną podróżą. W dniu wyjazdu zmiana nie jest możliwa.
11. Czy jest możliwość zarezerwowania konkretnego miejsca w autokarze?
Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca. Miejsce przydziela Pilot w autokarze.
12. Czy mogę wysiąść „po drodze”?
Nie. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy wg obowiązującego zezwolenia liniowego.
13. Czy istnieją ograniczenia w używaniu urządzeń elektronicznych?
Tak. Ze względów technicznych w autokarach zakazane jest używanie sprzętów, które mogą zakłócić prawidłową pracę komputera pokładowego. Dotyczy to przede wszystkim: telefonów komórkowych, pagerów, aparatury radiowej nadawczo-odbiorczej. Urządzenia te muszą być bezwzględnie wyłączone przez cały czas przebywania w autokarze.
14. Czy mogę podróżować z psem?
Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów. W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz małego zwierzęcia (pies, kot, fretka do 4 kg! Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip i badania weterynaryjne wymagane na wjazd do kraju stanowiącego kraj podróży. Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości biletu na danej trasie przy jednoczesnym wykupie pełnopłatnego biletu przez Pasażera. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do przewozu zwierząt nie dotyczą podróży do Wielkiej Brytanii i Włoch, gdzie bezwzględnie nie przewozimy zwierząt.
15. Czy w czasie podróży jestem ubezpieczony?
Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażer w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem.
16. Czy mogę wykupić dla siebie w autokarze drugie miejsce?
Tak. Pasażer ma możliwość wykupić dla siebie drugie miejsce, cena drugiego biletu wynosi 50% ceny, przy jednoczesnym wykupieniu biletu pełnopłatnego.
17. Czy mogę wykupić bilet za granicą w złotówkach?
Dokonując zakupu biletu w biurze podróży za bilet płacimy w walucie jaka obowiązuje w danym kraju ( Niemcy EUR, Anglia GBP itp.). W przypadku zakupu biletu autokarowego na stronie internetowej www.sindbad.pl, płacąc kartą lub przelewem mamy możliwość dokonania płatności w złotówkach.
18. Czy w czasie podróży będę miał przesiadkę?
Podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych może zdarzyć się przesiadka. Informacje o ewentualnych przesiadkach udzielane są w dniu wyjazdu.
Przewóz dzieci
1. Czy dziecku podczas podróży potrzebny jest fotelik?
Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego.
2. Czy dzieci poniżej 12 roku życia mogą podróżować samodzielnie?
Dzieci poniżej 12-go roku życia nie mogą samodzielnie podróżować autokarami Sindbad.
3. Czy dzieci powyżej 12-go roku życia mogą podróżować samodzielnie?
Tak. Dzieci powyżej 12-go roku mogą podróżować samodzielnie, opiekunowie odprowadzający dzieci na odjazd autokaru zobowiązani są podpisać dostępny u Pilota „Wniosek dotyczący przewozu osób nieletnich”. W przypadku podróży do Wielkiej Brytanii wymagane są także kopie dokumentów tożsamości rodziców dziecka.
Reklamacje
1. Gdzie interweniować w przypadku błędnie wystawionego biletu?
Pasażer interweniuje w sprawie zakupionego biletu w Biurze Podróży, w którym bilet został zakupiony (w przypadku zakupu przez Internet prosimy o kontakt telefoniczny na infolinię).
2. Co zrobić gdy zaginie mi bagaż?
Zagubienie bagażu zdarza się niezmiernie rzadko, jednakże warto wiedzieć, jak należy postąpić w takiej sytuacji. Wszelkie reklamacje dotyczące zaginionego bagażu należy zgłosić Pilotowi autokaru. W sytuacji zagubienia bagażu prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 77 545 98 45.
3. Gdzie mogę zgłosić opinie oraz uwagi?
Wszelkie opinie i uwagi prosimy zgłaszać
– pisemnie: listem poleconym na adres: Sindbad Sp z o.o., ul. Działkowa 4, 45-144 Opole.
– telefonicznie: +48 77 545 98 45, fax.: +48 77 549 48 40,
– email: reklamacje@sindbad.pl lub pisemnie
4. Gdzie i w jaki sposób mogę złożyć reklamację?
Wszelkei reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię,a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji.

Wszystkie tanie bilety autokarowe Sindbad na połączenia międzynarodowe z Polski do Anglii do nabycia na naszej stronie w zakładce KUP ONLINE.